You are being redirected to the story the piece of content is found in so you can read it in context. Please click the following link if you are not automatically redirected within a couple seconds:
en/poland-releases-draft-national-action-plan-on-business-and-human-rights#c149105

Draft Polish National Action Plan on Business and Human Rights

Author: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Published on: 13 December 2016

(available in Polish only)

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, we współpracy z wybranymi ministerstwami i instytucjami, w tym przede wszystkim z Ministerstwem Rozwoju, Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwem Skarbu Państwa oraz Ministerstwem Sprawiedliwości, prowadzi prace nad przygotowaniem Krajowego Planu Działania dotyczącego wdrożenia Wytycznych ONZ w zakresie biznesu i praw człowieka.

W 2011 r. Rada Praw Człowieka ONZ przyjęła przez konsensus Wytyczne dotyczące biznesu i praw człowieka (UN Guiding Principles on Business and Human Rights - tekst Wytycznych oraz aktualne informacje nt. działań na rzecz ich wdrożenia są dostępne na stronie Biura Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/NationalActionPlans.aspx Tłumaczenie polskie zostało przygotowane przez Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu we współpracy z NSZZ Solidarność oraz Fundacją F. Eberta i jest dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu - www.pihrb.org ).

Read the full post here