abusesaffiliationarrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upattack-typeburgerchevron-downchevron-leftchevron-rightchevron-upClock iconclosedeletedevelopment-povertydiscriminationdollardownloademailenvironmentexternal-linkfacebookfiltergenderglobegroupshealthC4067174-3DD9-4B9E-AD64-284FDAAE6338@1xinformation-outlineinformationinstagraminvestment-trade-globalisationissueslabourlanguagesShapeCombined Shapeline, chart, up, arrow, graphLinkedInlocationmap-pinminusnewsorganisationotheroverviewpluspreviewArtboard 185profilerefreshIconnewssearchsecurityPathStock downStock steadyStock uptagticktooltiptwitteruniversalityweb
Article

7 Oct 2019

Author:
Ministry of Economic Affairs and Employment of Finland

Finland: Ministry of Economic Affairs and Employment publishes call for tender for study on options for national human rights due diligence law

[press release only available in Finnish, the final study to be published in Finnish and English]

3 October 2019

Työ- ja elinkeinoministeriö hankkii oikeudellisen selvityksen yritysvastuulaista. Oikeudellinen selvitys tarkastelee yrityksille lainsäädännössä asetettavaa huolellisuusvelvoitetta, joka koskee ihmisoikeuksia ja ympäristöä. Selvityksen painopiste on siinä, miten huolellisuusvelvoitteeseen pohjautuva yritysvastuulaki olisi mahdollista toteuttaa kansallisesti...

Selvityksen tehtävänä on tarkastella asianmukaista huolellisuutta laajasti eri näkökulmista. Keskeisin tavoite on selvittää, millainen kansainvälisiin vastuullisen liiketoiminnan standardeihin pohjautuva, yrityksille asetettava asianmukaisen huolellisuuden oikeudellinen velvoite voisi olla.

- Yritysten vastuullisuutta tulee edistää paitsi kansallisesti, erityisesti EU-tasolla. Euroopan unioni on tehokkain vaikuttamiskanavamme globaaleihin kehityskulkuihin. Siksi olemme varmistaneet, että vastuullisuus pysyy keskeisenä teemana myös Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella, työministeri kertoo...

Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut oikeudellista selvitystä koskevan tarjouspyynnön. Hankintamenettely on avoin, eli tarjouksen voivat jättää kaikki yritysvastuuseen ja yrityslainsäädäntöön perehtyneet tahot.  

Selvitys laaditaan suomeksi ja siitä julkaistaan englanninkielinen käännös. Selvityksen tulee olla valmis 31.5.2020 mennessä.