You are being redirected to the story the piece of content is found in so you can read it in context. Please click the following link if you are not automatically redirected within a couple seconds:
en/poland-releases-draft-national-action-plan-on-business-and-human-rights#c121799

Poland: 30 NGOs call on govt. to develop Natl. Action Plan

Author: Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu, Published on: 13 April 2015

"Apel do Prezes RM dot. Krajowego Planu Działań w zakresie biznesu i praw człowieka", 27 Mar 2015

[Only available in Polish] W dniu 27 marca br. ponad 30 organizacji wystosowało apel do Pani Prezes Rady Ministrów, Ewy Kopacz, o podjęcie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej działań mających na celu wypracowanie Krajowego Planu Działań w zakresie biznesu i praw człowieka, zgodnego z Wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka, przyjętymi jednogłośnie w czerwcu 2011 r. rezolucją Rady Praw Człowieka ONZ nr A/HRC/17/4.

Read the full post here