Report reviews social & environmental practices of Sweden's 4 biggest shoe chains

Get RSS feed of these results

All components of this story

Report
28 October 2014

Full report

Author: Charlie Aronsson, Fair Trade Center

"In the same footsteps? A review of the sustainability efforts of four shoe store chains", Aug 2014

[This is] a review of the four largest shoe store chains operating in Sweden. Included in the report, in addition to the Swedish-owned chains Nilson Group AB and Scorett are also Norwegian Euro Sko Group and the German company Deichmann...The shoe industry has a complicated supply chain with several risk-filled processes. One part of the supply chain that has been under scrutiny during the past few years is the leather industry...None of the shoe store chains conduct systematic inspections of the tanneries that produce the leather of which their brand name shoes are manufactured...Fair Trade Center recommends the shoe store chains to:I nclude living wage in their code of conduct...Take concrete measures to put living wage in place...Conduct systematic inspections of tanneries...Ensure that the purchasing methods do not contribute to violations of the workers rights...Support training for workers’ representatives...Support young women and migrants in particular...Secure safe complaints mechanisms for workers at your suppliers’ factories...Increase the availability of environmentally-friendly shoes.

Read the full post here

Company response
27 August 2014

Deichmann response (in Swedish)

Author: Deichmann

Vi har fört en konstruktiv dialog med Fair Trade Center och med stort intresse mottagit och läst deras rapport. Rapporten skildrardelvis våra egna erfarenheter och vi anser den vara en indikation på att vi befinner oss på rätt väg. Vi är medvetna om de svårigheter rapporten belyser och det är något vi arbetar dagligen med. Vi välkomnar därför en fortsatt dialog med Fair Trade Center.

Read the full post here

Company response
25 August 2014

Euro Sko Group response (in Norwegian)

Author: Euro Sko Group

Euro Sko Gruppen er positiv til overnevnte rapport der samfunnsansvar og miljø blir løftet fram. Vi jobber aktivt med bærekraft i vår leverandør kjede og denne rapporten belyser hvor sammensatt og tidkrevende dette arbeider er. Åpenhet og samarbeid er en forutsetning for å oppnå resultater. Vi ønsker å komme med en rettelse iht nettsiden til Eurosko i Sverige; vi har alltid hatt tilsvarende informasjon her som på vår norske hjemmeside. «Etikk & Miljø» på nettet har eksistert i over fem år og våre retningslinjer (Code of Conduct) har alltid vært tilgjengelig. En teknisk feil gjorde at nettsiden var nede da Fair Trade Center gjorde research til denne rapporten. Våre retningslinjer (CoC) er grunnpilaren til vår CSR strategi. Retningslinjene ble revidert i 2013 og eksisterer på engelsk og kinesisk.

Read the full post here

Company response
22 August 2014

Nilson Group response (in Swedish)

Author: Nilson Group

Vi på Nilsongroup AB ser det som ett bra initiativ att genom denna typ av rapporter skapa ett medvetande om den problematik som förekommer i produktionsläder. Vi tar till oss de rekommendationer som Fair Trade skrivit och inkluderar dessa i vårt framtida arbete. Under rubriken ”Skobutikskedjornas hållbarhetsarbete” har en misstolkning upptäckts och för att komma tillrätta med den har vi valt att kort beskriva hur vi arbetar med vår uppförandekod.

Read the full post here

Company response
21 August 2014

Scorett's response (in Swedish)

Author: Scorett

Scorett välkomnar granskningen och vi uppskattar den återkoppling på vårt arbete som lämnas i rapporten. Vi tar tacksamt till oss rekommendationerna på förbättringar i vårt fortsatta arbete med hållbarhetsfrågorna.

Read the full post here