You are being redirected to the story the piece of content is found in so you can read it in context. Please click the following link if you are not automatically redirected within a couple seconds:
en/netherlands-govt-releases-english-translation-of-national-action-plan-on-business-and-human-rights#c79049

[PDF] Nationaal Actieplan bedrijfsleven en mensenrechten: Rapport over het Nederlandse beleid rondom de bevordering van eerbiediging van mensenrechten door het bedrijfsleven

Author: Government of the Netherlands, Published on: 20 December 2013

[Netherlands finalised its National Action Plan on business & human rights on 20 Dec 2013 in Dutch. The English translation was published in February 2014.] Nederland bevordert de eerbiediging van mensenrechten door het bedrijfsleven. Doel is mensenrechtenschendingen door bedrijven, rechtstreeks of in productieketens te voorkomen. In deze brief zet het kabinet uiteen wat het bestaand beleid is, wat de consultaties over het Ruggiebeleidskader hebben opgeleverd en welke aanvullende stappen worden gezet. Voorop staat dat bedrijven een eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben om in het buitenland dezelfde mensenrechtennormen te hanteren als in Nederland.

Read the full post here