[PDF] Rukovodeća načela o biznisu i ljudskim pravima: sprovođenje „zaštiti, poštuj, otkloni“ Okvira Ujedinjenih nacija

Author: Beogradski centar za ljudska prava, Published on: 6 December 2013

[Unofficial Serbian-language translation of UN Guiding Principles on Business and Human Rights] Ovo je konačan izveštaj specijalnog predstavnika. U njemu je dat prikaz njegovog rada od 2005. do 2011. godine kao i Rukovodećih načela o biznisu i ljudskim pravima: sprovođenje „zaštiti, poštuj, otkloni“ Okvira Ujedinjenih nacija koji su podneti na razmatranje Savetu za ljudska prava.

Read the full post here